Partnerskap og arbeid med partnere


Dokumentutarbeidelse, redigering og korrekturlesing

Har du behov for støtte til å utforme, redigere eller korrekturlese et notat, et prosjektdokument eller en ny politisk plattform? La oss bruke vårt trente øye og morsmål og gi deg det aller beste resultatet.


Arrangementer

En vellykket arrangement er et som dekker deltakernes behov og som kan garantere for at det produseres resultater ved veis ende. Med vår internasjonale erfaring, kan vi hjelpe deg til å planlegge og organisere seminarer, kurs, paneldebatter, konferanser eller andre møter.


Møteledelse og tilrettelegging av konferanser og seminarer

En upartisk og effektiv ordstyrer eller tilrettelegger vet hvilke metoder som skal tas i bruk for å få fram de mest meningsfulle innspillene og refleksjonene fra et publikum eller en gruppe. Med en tilnærming som fokuserer på deltakelse, kan vi hjelpe dere til å fullføre et vellykket møte, seminar eller webinar.


Motivasjonsforedrag

Inspirasjon er det som driver oss, det som holder oss gående og det som gjør at vi kommer oss i mål. Vi tilbyr erfarne motiverende foredragsholdere som bruker fortellinger og innovative metoder for å fenge og inspirere publikum og formidle budskapet på en effektiv måte.


Oversettelser og tolking

Google-oversetteren kan ikke konkurrere med det trente øye, og tolkning på arrangementer internasjonal politikk, utvikling eller konflikthåndtering er ingen lek. For alle våre tematiske områder tilbyr vi oversettingstjenester og tolkning som gir mening, bruker dagens terminologi og er en fryd for øyet eller øret. .


Opplæring og veiledning

Den mest effektive måten å beholde kunnskap på er å lære ved å gjøre – også når vi engasjerer våre partnere. For noen av våre tematiske arbeidsområder tilbyr vi kurs, seminarer, webinarer og veiledning som fokuserer på deres behov og får kunnskapen til å sitte.